nadpis Galerie 2

Tato galerie obsahuje grafiky vytvořené pro prezentaci a názorné doplnění výstupů z odborné činnosti (odborné články a publikace, vědecko-výzkumné projekty, grantové úlohy apod.).
Bariatrie - plakáty

avatar Bariatrie - plakáty

Informační (osvětové) plakáty z oboru bariatrické chirurgie. Celá série čítá celkem devět plakátů; sedm z nich jednotlivě zprostředkovává základní informace o v současnosti nejrozšířenějších bariatrických výkonech (konkrétně: Intragastrický balon, Gastrická bandáž, Tubulizace žaludku, Plikace žaludku, Roux-Y gastrický bypas, Omega gastrický bypas a Biliopankreatická diverse s duodenální výhybkou) a zbývající dva jsou tematicky věnovány bariatrické chirurgii obecně, jejímu opodstatnění a významu v současném "obézním" světě a pravidlům jimiž se řídí indikace bariatrické chirurgie.

Plakáty jsou koncipovány pro laickou veřejnost. Jejich záměrem je nabídnout potenciálnímu pacientovi stručné poučení o operaci, která ho čeká a o tom, jaké jsou další možnosti. Každý plakát obsahuje názorný obrázek zákroku s popisem a text osvětlující podstatu zákroku, jeho výhody či nevýhody a důsledky. Snaha byla, aby byl průvodní text dostatečně vypovídající, ve čtivém rozsahu a terminologicky průhledný, aby obsahoval odborníky běžně používané pojmy, ale aby byly přiměřeně "přeloženy" do jazyka stravitelného pro neodborníka. Předpokládané cílové lokace pro plakáty jsou prostory čekáren a ordinací (bariatrie, obezitologie, endoskopie - gastroskopie, diabetologie apod.). Všechny plakáty mají jednotný ráz v grafické úpravě, jejich zamýšlený formát je A3 (otevřený velký sešit), při zmenšení (s ohledem na čitelnost) je možné je použít jako informační letáky.

Text redigovali bariatričtí chirurgové MUDr. Michal Čierny (Nemocnice Břeclav) a MUDr. Martin Hrubý (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)Bariatrie - obrázky

avatar Bariatrie - obrázky

Série grafik ilustrujících v současnosti nejrozšířenější bariatrické výkony (bariatrická chirurgie = chirurgická léčba obezity). Konkrétně se jedná o operace: Intragastrický balon, Gastrická bandáž (2 obrázky - se zobrazeným bloudivým nervem a bez něj), Tubulizace žaludku, Plikace žaludku (2 varianty zobrazení), Roux-Y gastrický bypas, Omega gastrický bypas a Biliopankreatická diverse s duodenální výhybkou.

Grafiky vznikly pod odborným dohledem bariatrického chirurga MUDr. Michala Čierneho. Staly se podkladem pro vznik série osvětových plakátů Bariatrická chirurgie (viz. výše), jsou součástí webových prezentací Banding klubu(LAGB, SG, RYGB, OGB, LGCP) a Krajské nemocnice Liberec, a.s. a ilustrují odborné články (např. magazín o vede a technike QUARK str. 18)Bariatrie - schemata

avatar Bariatrie - schemata

Schemata bariatrických výkonů (bariatrická chirurgie = chirurgická léčba obezity). Konkrétně se jedná o operace: Intragastrický balon, Gastrická bandáž (2 obrázky - se zobrazeným bloudivým nervem a bez něj), Tubulizace žaludku, Plikace žaludku, Roux-Y gastrický bypas, Omega gastrický bypas a Biliopankreatická diverse s duodenální výhybkou.

Schemata původně vznikla jako polotovary pro propracovanějších grafik viz. výše), ale ke specifické potřebě mohou sloužit samostatně jako plnohodnotné ilustrace.